implantatbehandling i centrala göteborg

Tandimplantat i centrala Göteborg

Tandimplantat är för dig som har förlorat en eller flera tänder och vill få nya konstgjorda tänder. På Drottningkliniken träffar du erfarna tandläkare inom ersättning av förlorade tänder. Vi hjälper dig med att förbättra din tuggförmåga, höja din självkänsla och hjälpa din munhälsa.

Vad är ett tandimplantat?

Implantat är konstgjorda tandrötter av metall (titan). På implantaten fäster man sedan en konstgjord tand i munnen. På detta sätt kan man i de flesta fall ersätta förlorade tänder när tänder förlorats på grund av karies, tandlossning eller olyckor.

I Sverige genomförs omkring 10 000 implantat varje år. Behandlingen är permanent och ett mycket uppskattat alternativ till kronor, bryggor och tandproteser.

behandling av en eller fler saknade tänder

Implantatsystem vi använder

Vi arbetar med väl beprövade implantatsystem från tillverkare som Neoss, Nobel Biocare och Straumann. Dessa är väldokumenterade och har följts upp under lång tid genom omfattande forskning och kliniska studier.

Skötsel av tandimplantat

Tandersättningar fästa på implantat fungerar i princip som vanliga tänder och man måste sköta om sina implantattänder på samma sätt som naturliga tänder. Sköter man om sina implantat och håller noggrann hygien är risken liten att man drabbas av implantatförluster, jämförbart med hur en tand kan drabbas av tandlossning.

Tandimplantatets historia

Den svenska professorn Per-Ingvar Brånemark var den förste som upptäckte att titanimplantat fäster i käkbenet och kan fungera under lång tid. Under 1960-talet fick den förste patienten implantat med broar i munnen. Läs mer om om Per-Ingvar Brånemark. Exempel på behandlingsgång när man drabbas av tandförlust:

  1. Man tappar/drar ut en tand
  2. Käkbenet får läka ett par veckor till sex månader
  3. Implantatet placeras och täcks ofta av tandkött, mindre operation under vanlig bedövning
  4. Efter två till åtta månader friläggs implantatet
  5. Man tar ett avtryck för koppling mellan implantat och krona
  6. Krona, täckprotes eller bro monteras på implantatet