Här vill vi förtydliga Drottningklinikens Integritetspolicy.

När du anlitar Drottningkliniken som din xxxxx, behöver vi dina personuppgifter för xxxxxx. Dessa uppgifter finns i vårt patientregister som är skyddad och försedd med brandvägg, virusskydd och inloggning med säkert lösenord. Dina kontaktuppgifter är säkra hos oss och lämnas aldrig ut till tredjepart. Du kan när som helst höra av dig och be om dina uppgifter eller be oss att ta bort dem.

Drottningkliniken
På vår webbplats, https://drottningkliniken.se samlar vi inte in några personuppgifter och webbsidan är inte öppen för kommentarer. Webbsidan fungerar enbart som informationsplats och tidsbokning för potentiella och gamla patienter.

Kontakt- bokningsformulär
I kontaktformuläret ber vi dig uppge namn och e-postadress och ditt ärende. Dessa uppgifter behandlas enligt nedan eller tas bort om kommunikation avslutas inom kort.

Hur hanterar vi dina person- och företagsuppgifter?
Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Under behandlingstiden och en tid därefter kan vi därför komma att lagra dina uppgifter i olika program och system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner i detta dokument.

Hur länge behåller vi dina person- och företagsuppgifter?
Drottningkliniken behåller dina kontaktuppgifter så länge som vi har pågående behandlingar . Om relationen avslutas på begäran tas all kontaktinformation om dig bort. Annars behåller vi kontaktuppgifterna i max sju år. Om ingen behandling återupptas igen under denna tid, tas all kontaktinformation bort.

Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?
xxxxx Microsoft Office
xxxxxx Outlook
xxxxxx Google Analytics
xxxxx F-Secure KEY
xxxxxMicrosoft Office – Outlook

Beskrivning av lagringsplatser
Drottningkliniken använder Microsoft Office och Outlook för att lagra anteckningar, till research, specifikationer, dokumentation, offerter, e-post och mailkonversation. Datan används endast internt, och underlättar hantering av projekt.

Google Analytics
xxxxxxx använder Google Analytics för att samla in och processa statistik på både kunders och den egna hemsidan. Jag använder denna data för att skaffa mig kunskap om hur kundernas och min egna hemsida används och hur jag kan göra dem bättre.

F-Secure KEY
xxxxxx använder F-Secure KEY för att lagra alla kunders lösenord och inloggningsuppgifter på en säker plats.