Försäkringskassans bidragssystem för tandvård

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Drottningkliniken i Göteborg är anslutna till Försäkringskassan och kan därmed tillhandahålla tandvårdsersättning som allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt bidrag. Ersättning för tandvård erbjuds till patienter från 24 år och som är inskrivna i Försäkringskassan. Varje år får du ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som är giltigt i två år. Försäkringskassan täcker i regel 50% av dina tandvårdskostnader som enligt referenspris överstiger en summa på 3000 kr. När du överskriver en summa på 15000 kr och uppåt så uppgår din ersättning till 85% av referenspriset.

Drottningkliniken är ansluten till Försäkringskassan

Drottningkliniken är ansluten till Försäkringskassan

Det är viktigt att känna till att för få ersättning genom högkostnadsskyddet, så måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet

Betala med kord, swish, faktura eller delbetalning

Vi erbjuder många olika betalningsalternativ

För att göra tandvården mer tillgänglig för patienter så tillhandahåller vi många betalningsalternativ. Kort, Swish eller faktura och delbetalning. Fråga oss vid funderingar så hjälper vi dig.

Vad är ett Allmänt Tandvårdsbidrag (”ATB”)?

Varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som är giltigt i två år. Statistik från Försäkringskassan visar att över 50 % av befolkningen tyvärr inte utnyttjar eller missar att använda sitt tandvårdsbidrag. Vidare uppger 3 av 10 svenskar att de inte känner till att tandvårdsbidraget existerar. Vi tycker att det är beklagligt och vill därför informera om hur Försäkringskassans bidragssystem fungerar så att du inte går miste om det ekonomiska stöd som finns i onödan.

Information om hur försökringskassans bidragssystem fungerar
Förklaring av tandvårdsbidrag

Hur fungerar ett Allmänt Tandvårdsbidrag (”ATB”)?

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr per år, som syftar till att uppmuntra regelbundna tandvårdsbesök och främja en god munhygien. Bidraget delas ut 1 juli och kan användas som delbetalning för undersökningar, förebyggande behandlingar samt all annan tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

Du kan spara ditt ATB i som högst 24 månader, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Du kan alltså aldrig ha mer än två tandvårdsbidrag sparade samtidigt.

Hur mycket du får i ATB beror på din ålder:

  • 24-29 år = 600 kr ATB per år.
  • 30-64 = 300 kr ATB per år.
  • 65 år eller äldre = 600 kr ATB per år.

Läs mer om tandvårdsbidrag på Försäkringskassans hemsida.

Hur beräknas ett högkostnadsskydd?

Högkostnadsskyddet är precis som det låter till för att skydd dig mot höga kostnader inom tandvården. I Sverige har vi ett mycket generöst ersättningssystem. Det innebär att du som patient endast behöver betala en del av kostnaden när du är i behov av en större behandling.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du överskrider en summa på 3000 kr under en ersättningsperiod. När du sedan går över en summa på 15000 kr får du ytterligare bidrag. Försäkringskassan ersätter behandlingar enligt följande:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Du själv behöver aldrig deklarera dina kostnader till Försäkringskassan. Det gör vi på Drottningkliniken åt dig genom att skicka informationen digitalt till Försäkringskassan löpande i samband med dina besök.

Boka en tid online

På Drottningkliniken i Göteborg erbjuds ett komplett tandvårdsutbud. Boka snabbt och enkelt genom vårt webbaserade bokningssystem.

Har du frågor eller funderingar kan du alltid ringa oss eller mejla.

BOKA TID
Vi som jobbar på Drottningkliniken