Tandlöshet

Tandlöshet har i olika utsträckning drabbat cirka 158 miljoner människor i världen. Detta motsvarar ungefär 2,8% av världens befolkning. Tandlöshet påverkar oss negativt på många sätt.

Orsaker till tandlöshet

Tandlöshet som inte orsakats tillföljd av en olycka eller ett trauma går oftast att härleda till karies på tänderna. När karies gått obehandlad för länge behöver man tillslut extrahera (dra ut) tanden. Tillföljd av detta så får patienter en tandlucka. Utöver sjukdomar i munhålan så är även socioekonomiska faktorer avgörande för huruvida patienter har möjlighet att ersätta förlorade tänderna. I Sverige har vi ett generöst tandvård- och försäkringssystem. Därför har förekomsten av tandlöshet minskat dramatiskt i Sverige de senaste decennierna.

Orsaker och lösning till tandlöshet

Symptom av tandlöshet

Att tandlöshet kan leda till känslor av skam, fysiskt lidande och en känsla av att inte vara
attraktiv är sedan länge ett faktum. Nya studier visar att tandhälsa påverkar alla aspekter av våra liv. Hur vi äter, hur djupt vi sover och inte minst vårt psykiska välbefinnande.

En obehandlad tandlucka kan leda till att det sker en förändring i käkarna på patienten. Detta tillföljd av att storleken reduceras på den del av käkbenen i vilken tänderna sitter på. Somliga patienter ser inte någon förändring och kan med andra ord behålla välformade käkar under många år. Samtidigt får andra patienter bevittna att de ser starkt reducerade käkar snabbt. Det finns idag inga kända metoder för att vid en tanduttagning förutse omfattningen av dessa individuella förändringar.

Behandling, ersätta förlorade tänder

På Drottningkliniken i Göteborg erbjuder vi tandvård med fokus på vård av tänder och rehabilitering av tandlossning och tandlöshet. Tandimplantat har blivit ett av de vanligaste sätten för att behandla den som vill ersätta sina förlorade tänder. Implantat är konstgjorda tandrötter av metall (titan). På implantaten fäster man sedan en konstgjord tand i munnen. På detta sätt kan man i de flesta fall ersätta förlorade tänder när tänder förlorats på grund av karies, tandlossning eller olyckor.

Läs mer om tandimplantat