Patientfall

Ett av våra flera patientfall visas här med före- och efterbilder.

Före behandling

fore1-
fore2-300
fore3-200

Efter behandling

Efter
Efter
Efter